Chủ Nhật, 16/06/2024 09:47:00Giảm 50% phí trước bạ với ô-tô trong nước từ 1/7

30/06/2023 09:00:53

Số lượt xem: 2


Từ 1/7 đến cuối năm nay, ô-tô lắp ráp sản xuất trong nước và rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ-moóc được giảm 50% lệ phí trước bạ.

Giảm 50% phí trước bạ với ô-tô trong nước từ 1/7
Tổng cục Thuế chỉ đạo cơ quan thuế kịp thời triển khai thực hiện áp dụng mức thu lệ phí trước bạ theo quy định tại Nghị định số 41/2023/NĐ-CP.

Theo Nghị định 41/2023/NĐ-CP được Chính phủ ban hành hôm nay, 28/6, từ 1/7 đến hết ngày 31/12/2023, lệ phí trước bạ nộp lần đầu với ô-tô, rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ-moóc được kéo bởi ô-tô và các loại xe tương tự sản xuất, lắp ráp trong nước được giảm 50% so với mức thu quy định tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ; các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

 

Ngày 28/6, Tổng cục Thuế ban hành Công điện số 04/CĐ-TCT chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các đơn vị thuộc trực thuộc Tổng cục Thuế thực hiện áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đối với ô-tô, rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ-moóc được kéo bởi ô-tô và các loại xe tương tự xe ô-tô được sản xuất, lắp ráp trong nước theo quy định tại Nghị định số 41/2023/NĐ-CP nêu trên.

 

Để triển khai Nghị định, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế chủ động tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các Chi cục thuế trên địa bàn tỉnh, thành phố kịp thời triển khai thực hiện áp dụng mức thu lệ phí trước bạ theo quy định tại Nghị định số 41/2023/NĐ-CP nêu trên để góp phần kích thích tiêu dùng, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

 

Theo NhandanTin cùng danh mục:

Về đầu trang