Thứ Tư, 21/02/2024 23:09:57

TIN NỔI BẬT

TIN MỚI NHẤT

Đề xuất quy định về chữ ký điện tử chuyên dùng

Đề xuất quy định về chữ ký điện tử chuyên dùng

Kinh tế Việt Nam 2024: Hướng tới đỉnh cao hơn

Kinh tế Việt Nam 2024: Hướng tới đỉnh cao hơn

Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương

Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương

XÚC TIẾN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI

Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại phát triển thị trường 2024
01/02/2024 08:12:28

Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại phát triển thị trường 2024

Trong năm 2024, các hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) của Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh triển khai đa dạng, linh hoạt các hình thức xúc tiến thương mại mở rộng thị trường xuất khẩu mới; thực hiện các hoạt động XTTM quy mô lớn, tầm quốc gia và quốc tế; chú trọng triển khai các hoạt động XTTM, quảng bá thương hiệu quốc gia gắn với các hoạt động ngoại giao…


TƯ VẤN - ĐÀO TẠO

Đề xuất quy định về chữ ký điện tử chuyên dùng
19/02/2024 07:58:14

Đề xuất quy định về chữ ký điện tử chuyên dùng

Chữ ký điện tử chuyên dùng là chữ ký điện tử do cơ quan, tổ chức tạo lập, sử dụng riêng cho hoạt động của cơ quan, tổ chức đó phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đáp ứng đủ các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Giao dịch điện tử.


HỘI VIÊN

Mời tham gia Đoàn khảo sát, giao dịch thương mại và đầu tư tại Australia 2024
31/01/2024 07:55:02

Mời tham gia Đoàn khảo sát, giao dịch thương mại và đầu tư tại Australia 2024

Nhằm hỗ trợ các cơ quan, doanh nghiệp tìm hiểu trực tiếp tình hình thị trường, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh xuất nhập khẩu và đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại với thị trường Australia, Cục Xúc tiến thương mại (Chi nhánh Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu) tổ chức Đoàn khảo sát, giao dịch thương mại và đầu tư tại Australia 2024.


Về đầu trang