Thứ Ba, 28/05/2024 11:50:17


Thư của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp Vừa và Nhỏ Việt Nam: Năm 2024, các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam cần tự tin vượt lên chính mình

30/01/2024 08:22:54
Năm 2023, kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng do xung đột quân sự, dẫn tới khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp trong nước vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, lạm phát các nước mặc dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, trong nước đơn hàng sản xuất giảm, chi phí đầu vào tăng cao, kim ngạch xuất khẩu giảm đã ảnh hưởng đến kinh tế trong nước nói chung và sản xuất công nghiệp nói riêng.

Về đầu trang