Thứ Ba, 28/05/2024 11:55:56


Trao chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao cho gần 530 doanh nghiệp

02/05/2024 07:50:13
Với chủ đề “Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao trước chặng đường phát triển mới”, tối 14/3, tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức Lễ công bố, trao chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn cho 529 doanh nghiệp.

Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử

16/04/2024 07:40:37
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố năm 2024, nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, triển khai các chương trình phát triển thương mại điện tử; tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của doanh nghiệp, cá nhân hoạt động thương mại điện tử đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giúp người tiêu dùng an tâm tham gia giao dịch thương mại điện tử; hỗ trợ đẩy nhanh chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thương mại điện tử trong công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm hoạt động kinh doanh thương mại điện tử tuân thủ đúng quy định của pháp luật, tạo môi trường pháp lý thuận lợi, an toàn cho các giao dịch thương mại điện tử…

Chương trình hành động nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

16/04/2024 07:29:02
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 về Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Quyết liệt, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành với tinh thần '5 quyết tâm', '5 bảo đảm', '5 đẩy mạnh'

11/04/2024 07:30:27
Chính phủ vừa ban hảnh Nghị quyết số 44/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, trong đó yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt, kịp thời và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành với tinh thần "5 quyết tâm", "5 bảo đảm", "5 đẩy mạnh".

Thủ tướng yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng

08/04/2024 14:52:14
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 33/CĐ-TTg ngày 7/4/2024 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Quốc tế đánh giá cao phục hồi kinh tế của Việt Nam

04/04/2024 13:03:26
Việt Nam là điểm sáng trong phục hồi kinh tế, thu hút đầu tư, được quốc tế đánh giá cao, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh thông điệp này tại Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2023 cụm các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung, vừa được tổ chức tại TP Quy Nhơn.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn

03/04/2024 10:19:38
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 29/CĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2024 về hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022.

Phê duyệt kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030

02/04/2024 07:53:48
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về đầu trang