Chủ Nhật, 21/07/2024 13:55:53Kon Tum triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

05/07/2024 10:24:21

Số lượt xem: 124


Kon Tum yêu cầu rà soát, tổng hợp các vụ việc, vướng mắc pháp lý, kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định.

Kon Tum triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tỉnh Kon Tum hỗ trợ DN vừa và nhỏ vay vốn phát triển SXKD

UBND tỉnh Kon Tum vừa yêu cầu các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 8/1/2024 của UBND tỉnh về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2024 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; rà soát, tổng hợp các vụ việc, vướng mắc pháp lý, kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại khoản 1 Điều 6 và khoản 1 Điều 8 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ, nắm bắt và đánh giá các vấn đề, nội dung mà doanh nghiệp quan tâm, có nhu cầu hỗ trợ pháp lý trong quá trình áp dụng, thực thi pháp luật thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức; cập nhật, đăng tải các thông tin theo đúng quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP Chính phủ.

 

UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các cơ quan, đơn vị kể trên đánh giá tình hình triển khai thực hiện các quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản khác có liên quan về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa từ năm 2019 đến nay, trong đó tập trung làm rõ kết quả đạt được, các vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện (như mạng lưới tư vấn viên, kinh phí, cơ sở dữ liệu về vụ việc vướng mắc pháp lý...) các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất phương hướng khắc phục, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ gửi báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu).

 

“Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp khó khăn, vướng mắc, hoặc vượt thẩm quyền kịp thời tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu) biết, chỉ đạo”, UBND tỉnh chỉ đạo.

 

UBND tỉnh cũng giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành; Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan có liên quan thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 8/1/2024 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc các sở, ban ngành; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan có liên quan tổng hợp, thống kê số liệu, kết quả, báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh theo quy định.

(Nguồn: vcci.com.vn)

 Tin cùng danh mục:

Về đầu trang