Chủ Nhật, 21/07/2024 14:20:1747 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

11/04/2024 07:35:56

Số lượt xem: 347


Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 298/QĐ-TTg ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

47 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Theo đó, các Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm:

1. Đại học Đà Nẵng.

2. Đại học Huế.

3. Đại học Thái Nguyên.

4. Đại học Bách khoa Hà Nội.

5. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Trường Đại học Cần Thơ.

7. Trường Đại học Đà Lạt.

8. Trường Đại học Đồng Tháp.

9. Trường Đại học Giao thông vận tải.

10. Trường Đại học Hà Nội.

11. Trường Đại học Kiên Giang.

12. Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

13. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

14. Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

15. Trường Đại học Mở Hà Nội.

16. Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

17. Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

18. Trường Đại học Ngoại thương.

19. Trường Đại học Nha Trang.

20. Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

21. Trường Đại học Quy Nhơn.

22. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

23. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

24. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

25. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

26. Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

27. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

28. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.

29. Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

30. Trường Đại học Tây Bắc.

31. Trường Đại học Tây Nguyên.

32. Trường Đại học Thương mại.

33. Trường Đại học Việt Đức.

34. Trường Đại học Vinh.

35. Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

36. Học viện Quản lý giáo dục.

37. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

38. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang.

39. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh.

40. Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

41. Trường Hữu nghị 80.

42. Trường Hữu nghị T78.

43. Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

44. Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học.

45. Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam.

46. Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của tổ chức SEAMEO tại Việt Nam.

47. Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm rà soát và thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bảo đảm tinh gọn tổ chức, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định hiện hành.

(Nguồn: Chinhphu.vn)

 Tin cùng danh mục:

Về đầu trang