Thứ Tư, 21/02/2024 21:14:33


Đề xuất quy định về chữ ký điện tử chuyên dùng

19/02/2024 07:58:14
Chữ ký điện tử chuyên dùng là chữ ký điện tử do cơ quan, tổ chức tạo lập, sử dụng riêng cho hoạt động của cơ quan, tổ chức đó phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đáp ứng đủ các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Giao dịch điện tử.

Bài toán về huy động vốn, nhân sự của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

22/01/2024 07:33:37
Trong bối cảnh Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập mạnh mẽ, việc các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển và vươn ra thị trường quốc tế là yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia. Tuy nhiên, vấn đề huy động vốn, nhân sự luôn là thách thức lớn với đa phần các startup.

Nâng cao chất lượng nhân lực ngành công nghiệp hỗ trợ

23/11/2023 14:53:59
Với sự quan tâm và đẩy mạnh hỗ trợ về cơ chế, chính sách cũng như sự chủ động nắm bắt cơ hội của cộng đồng doanh nghiệp, địa phương, ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) Việt Nam đã có những bước phát triển rõ nét. Tuy nhiên, nguồn nhân lực còn thiếu, chất lượng chưa đồng đều đang là trở ngại lớn của nhiều doanh nghiệp ngành CNHT.

Bộ Công Thương đẩy mạnh đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Thương mại điện tử

03/11/2023 14:06:34
Hiện nay, vấn đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố then chốt đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) và kinh tế số (Kts). Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của TMĐT đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như điều hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Cục Thương mại điện tử & Kinh tế số (Bộ Công Thương) đã tổ chức Hội nghị Tập huấn đào tạo phát triển nguồn nhân lực TMĐT tại tỉnh Bình Định và tỉnh Cao Bằng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về thương mại điện tử và kinh tế số

27/07/2023 14:09:20
6 tháng đầu năm 2023, Trung tâm Phát triển thương mại điện tử (EcomViet) – Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT & KTS), Bộ Công Thương đã phối hợp với Sở Công Thương một số tỉnh, thành phố và Amazon Global Selling, Alibaba tổ chức các hội nghị tập huấn giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đưa sản phẩm lên các sàn TMĐT trong nước và sàn TMĐT xuyên biên giới.

Doanh nghiệp cần lưu ý khi đăng ký, thông báo website thương mại điện tử với Bộ Công Thương

12/07/2023 15:04:13
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp chưa thực sự hiểu rõ và có nhận thức rõ ràng về việc phải làm thông báo, đăng ký website/ ứng dụng thương mại điện tử bán hàng với Bộ Công Thương mặc dù từ lâu thủ tục này đã được quy định rõ trong các văn bản pháp luật như Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, thông tư số 47/2014/TT-BCT, Nghị định số 185/2 013/ND-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, yêu cầu tất cả các website/ứng dụng thương mại điện tử bán hàng đều phải thông báo hoặc đăng ký với Bộ Công Thương.

Tập trung ưu tiên cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC về đầu tư, kinh doanh

30/06/2023 14:09:45
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 252/TB-VPCP ngày 29/6/2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả tư vấn chính sách cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công Thương triển khai Chương trình phát triển nhân lực ngành phân phối, bán lẻ

15/06/2023 14:27:50
Vừa qua, Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cùng với Tập đoàn Central Retail đã có Chương trình làm việc cùng các trường Cao đẳng, Đại học thuộc Bộ Công Thương gồm: Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM, Trường Cao đẳng Công Thương TP HCM và Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại TP HCM nhằm triển khai Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Chiến lược "Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" và khởi động hoạt động hợp tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành phân phối tại thị trường trong nước.

Về đầu trang